Winkelwagen

Verzenden naar

Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
  Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid / Bijwerken BTW Korting Totaal  
 
Totaal artikelprijzen:
 
Geen verzendwijze geselecteerd
Afrekenen stap 2
Selecteer alstublieft een verzendmethode


 
   

BTW
€ 0,00
Korting -
Totaal:
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden
Lees en accepteer alstublieft de leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
  1. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
  2. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  3. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  4. de eventuele kosten van aflevering;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  6. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
  7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

 1. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
 2. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
 3. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 4. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de
  Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.